Grafpiëteit Stichting

De Grafpiëteit Stichting tot instandhouding van graven is opgericht voor het regelen van een langere graftermijn dan bij de betreffende gemeente mogelijk is.

De Grafpiëteit Stichting is een stichting zoals de naam het aangeeft. De stichting draagt zorg voor de gelden die in de stichting gestort worden en hiermee gereserveerd zijn voor het instandhouden van graven. De stichting heeft een bestuur wat gevormd word door Paul Dorst (voorzitter), Erik Maljaars (secretaris) en Leen de Bruine (penningmeester).

De Grafpiëteit Stichting draagt dus zorg voor de instandhouding van de graven. En zorgt ervoor dat het graf niet vroegtijdig geruimd wordt. Piëteit staat namelijk voor respect, eerbied en achting. De stichting wil dat er met meer piëteit met de graven omgegaan wordt. Het doel van de stichting is dus dat nabestaanden een langere graftermijn voor hun dierbaren vast kunnen leggen. Via de gemeente is vaak maar een korte periode mogelijk. De graven komen op naam van de stichting te staan en de stichting is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de gemeente.