Kosten

De kosten zijn uiteraard geheel afhankelijk van de begraaftarieven in uw gemeente. Omdat voor langere termijn voorgefinancierd wordt zal er rekening gehouden worden met de te verwachten stijgende begraafkosten. Per aantal jaren zal met een stijgingspercentage gerekend worden.

De administratiekosten van de stichting bedragen per graf €250,- (2018). Dit is een eenmalige betaling ongeacht het contract wat afgesloten wordt.

Voor het overschrijven van de graven op naam van de stichting zullen overschrijvingskosten aan de begraafplaatsbeheerder betaald dienen te worden. Voor het onderhoud van de gedenksteen zal een betaald percentage van de nieuwwaarde van de gedenksteen opgenomen worden.

Dit is geheel afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Fiscaal kan het regelen van graven via de Grafpiëteit Stichting aantrekkelijk zijn. De kosten van een graf en gedenksteen zijn voor kinderen of verder afstaande familieleden sinds 2001 niet meer fiscaal aftrekbaar. Dus kan het aantrekkelijk zijn om dit vroegtijdig te regelen.

De wensen m.b.t. het verlengen van de graftermijn zijn vrij te bespreken.