Waarom een contract

Het afsluiten van een contract voor het verlengen van de grafrechten kan om verschillende redenen. Er zijn geen kinderen of directe betrokkenen die voor langere termijn zorg kunnen dragen voor de instandhouding van het graf. Het is daarentegen ook mogelijk dat er wel verschillende nabestaanden zijn maar dat de opdrachtgever het vooraf geregeld wil hebben. In de praktijk is het vaak lastig om de verschillende familieleden en betrokkenen later bij elkaar te krijgen, laat staan samen de grafrechten te vergoeden. Het vastleggen van de grafrechten in de Grafpiëteit Stichting zal dus zekerheid geven aan de opdrachtgever/nabestaanden.  De graftermijn is afhankelijk van de wensen die de opdrachtgever heeft.

Als een graf of de gedenksteen in vervallen toestand of onbeheerd is dan mag de begraafplaatsbeheerder wettelijk gezien overgaan tot de ruiming van het graf. Het onderhoud van het graf en de gedenksteen is een onderdeel van het contract met de Grafpiëteit Stichting.

Wanneer een contract

Het afsluiten van een contract is niet alleen van toepassing op nieuwe graven maar kan ook voor bestaande graven. Bestaande (huurkoop)graven kunnen na het verstrijken van de in eerste instantie afgesloten graftermijn bij de meeste gemeente maar per tien jaar verlengd worden. Als nabestaanden de grafrechten voor langere termijn vast willen zetten kan de stichting hier uitkomst in bieden.

Uiteraard is het eveneens mogelijk dat de grafrechten tot een aantal jaren bij de begraafplaatsbeheerder vastgelegd zijn en dat bij het verstrijken van betreffende termijn deze overgaat in het besproken contract bij de stichting. Dit kan zekerheid

geven aan de nabestaanden dat dit alles vroegtijdig geregeld is. Daarbij worden anderen niet verantwoordelijk worden voor de zorgen en kosten voor de grafrechten.

Zekerheid van grafrust

Het afkopen van de graftermijn rechten via de Grafpiëteit Stichting geeft dus zekerheid van grafrust voor de termijn die wenselijk is bij de opdrachtgever. Het is voor de meesten namelijk wenselijk dat de grafrust voor langere tijd gehandhaafd blijft.

Als er geen directe nabestaanden meer zijn die de zorg kunnen of willen dragen voor het graf, dan is dit via de stichting geregeld. Familieleden worden bij het verlopen van de verlengingen niet elke tien jaar voor kosten verantwoordelijk. Als dit is geregeld, is de opdrachtgever op dit gebied ontzorgd.